Diagnos: Komplext hjärtfel

För er som undrar över hjärtfelet så tänkte jag nu försöka förklara det på ett enkelt sätt.

Dextrokardi - Betyder att hjärtat pekar åt höger.
Criss-Cross hjärta - Inflöden till kammare från förmaken korsar varandra. I normala fall går blodet genom vänster förmak till vänster kammar och höger förmak till höger kammare. I Leos fall går blodet från vänster förmak till höger kammare och från höger förmak till vänster kammare.

Transposition - Kärlen har inte roterat till rätt plats. Lungartären ska ligga över Aortan, men i Leos fall är det tvärtom, Aortan ligger över Lungartären.
 
Pulmonalstenos - Lungartären är smalare än normalt (täppt/liten lungartär)

VSD - Hål mellan kammare. I normala fall delas hjärtat upp i höger och vänster av en skiljevägg. Höger sida består av blåttblod(syrefattigt) och vänster sida av röttblod (syrerikt). I Leos fall blandas blodet och får gå en extra gång genom lungorna och kroppen får då lite mindre syre än normalt.

Alla dessa "små" fel får ett gemensamt namn, Komplext hjärtfel. Svårighetsgrad - 8 / 10.
Risken för att få ett barn med hjärtfel är ca 1/100. Risken för att få ett barn med ett allvarligt hjärtfel är ca 3/1000.

Dem som får reda på att barnet har ett hjärtfel får även veta att 3/10 har kromosom förändringar/syndrom. Känns väldigt lätt att pricka 3/10 om man prickat 3/1000. Ett fostervattenprov blir man erbjuden om barnet har ett hjärtfel. I vårat fall visade det sig att kromosomerna såg normala ut och att det "bara" är hjärtfelet.// Leos pappa